Nipakademin och hållbarhetsperspektivet

Nipakademin är mamma till slakteriet och flera andra föreningar och företag i området. Det är en ideell förening med syfte att utveckla älvlandskapets natur, kultur och företagande. Nipakademin bidrar till att skapa de civila, mellanmänskliga relationer som utgör jordmån för progressiva initiativ inom jordbruk, skogsbruk och andra naturbruk. Se Nipakademin.se.

Samhällen byggs av tillit. Fungerande demokratier är den bästa tillitsskolan. För att återta makten över naturbruket behövs en helt ny jordbrukspolitik som är en ny livsmedelspolitik som samtidigt måste vara en ny landsbygdspolitik som också måste vara en klimatpolitik. Jordbruk måste fungera som lösningar på biologiska och klimatologiska problem, inte som skapare av dem. En bild på en glad norrländsk gris.
Rafnaslakt AB har tillkommit för att bryta trenden att jordbruken ska leverera bulk till industrin. Genom slakteriet ska vi förädla högkvalitativa råvaror till högkvalitativa produkter samtidigt som vi i ideella föreningar, ekonomiska föreningar, enskilda firmor och i bolag tar ansvar för miljö, djur och samhälle.